Congress Program


برنامه روز چهارشنبه 26/7/1396

سمینار سارکوم

 

هیئت رئیسه: دکتر داریوش گوران سوادکوهی-دکتر سیمین آل رسول

 

ساعت

عنوان برنامه

سخنران

8:50-8:30

Imaging در سارکومای اندام

دکتر سیمین آل رسول

متخصص رادیولوژی

9:10-8:50

نقش تصویر برداری در بیوپسی تومورهای ماسکولواسکلتال

دکتر بابک شکارچی

متخصص رادیولوژی

9:30-9:10

اصول انجام  بیوپسی و انواع آن

دکتر احسان پندار

متخصص ارتوپدی

10:30-9:30

افتتاحیه

دکتر حمیدرضا طیبی (رئیس جهاد دانشکاهی)

دکتر شاهین آخوند زاده(قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

دکتر کیوان مجیدزاده (رئیس کنگره و ریاست پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی)

 

11:00-10:30

استراحت

 

 

هیئت رئیسه: دکتر داریوش گوران سوادکوهی- r.philipp T. Funovics

- دکتر سیدعلی احمدی

 

11:30-11:00

Results and complications of segmental endoprostheses in musculoskeletal oncology

Dr.philipp T. Funovics

متخصص ارتوپدی-انکولوژی

11:50-11:30

روشهاى نوين درمانى راديوتراپى در ساركوم

محمد گوران سوادكوهى

متخصص پرتودرمانی

12:10-11:50

تنظیم کننده های اپی ژنتیکی: تارگتهای جدید درمانی برای سارکومای بافت نرم

دکتر محسن قاسمی

PhD ژنتیک پزشکی

12:30-12:10

جایگاه پاتولوژی در تشخیص ضایعات سارکوم

 

دکتر سیدعلی احمدی

متخصص پاتولوژی

12:40-12:30

جایگاه بانک استخوان آلوگرافت اتوگرافت در درمان defect  ها پس از برداشتن ضایعات سارکوم MSK

دکتر مصطفی شاهرضایی

متخصص ارتوپدی

13:00-12:40

مشکلات جراحی عروق در تومورهای سرطانی سارکوم

دکتر معینی

متخصص جراحی عروق

14:00-13:00

ناهار و نماز

 

هیئت رئیسه:دکتر کیوان مجیدزاده-دکتر رضا ملایری-دکتر حمیدرضا میرزایی

 

14:20-14:00

عوارض کموتراپی

دکتر رضا ملایری

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

14:40-14:20

نقش رادیوتراپی در سارکوم

دکتر محمد سوادکوهی

متخصص پرتودرمانی

15:00-14:40

کندروسارکوما:مکانیسم های مولکولی ایجاد و مقاومت به درمان

دکتر رضوان اسمعیلی

PhD ژنتیک مولکولی

15:20-15:00

قطع عضو یا حفظ اندام

دکتر داریوش گوران سوادکوهی

متخصص ارتوپدی

16:20-15:20

پانل (میزگرد)

معرفی چند مورداز تومورهای ماسکلواسکلتال (استخوانی عضلانی) و بررسی جایگاه تصویربرداری  و بررسی طب هسته ای و روش جراحی و روشهای درمان هماتولوژی،انکولوژی و جایگاه بیوتکنولوژی و پاتولوژی

دکتر داریوش گوران سوادکوهی(گرداننده پنل)

دکتر محمد گوران سوادکوهی

متخصص پرتودرمانی

دکتر حمیدرضا میرزایی

متخصص پرتودرمانی

دکتر بابک شکارچی

متخصص رادیولوژی

دکتر احسان پندار

متخصص ارتوپدی

Dr. philipp funovics

متخصص ارتوپدی-انکولوژی

برنامه روز پنجشنبه 27/7/1396

 

9:00-8:00

چالش واقعیت گویی در سرطان

گرداننده: دکتر احسان شمسی گوشکی(PhD اخلاق پزشکی)

 

دکتر عصمت السادات هاشمی(متخصص جراحی پستان)

دکتر داریوش گوران سوادکوهی(متخصص ارتوپدی)

دکتر رضا ملایری(فوق تخصص خون و سرطان بالغین)

دکتر مهدی عقیلی (متخصص رادیوتراپی-انکولوژی)

دکتر یاسمن سعیدی نژاد(حقوقدان)

دکتر علیرضا پارساپور(PhD اخلاق پزشکی)

دکتر حسین رضایی زاده(PhD طب سنتی ایرانی)

دکتر سعید نظری(فقیه)

خانم پریسا حمزه(نماینده جامعه )

هیئت رئیسه:دکتر داریوش گوران سوادکوهی-دکتر هادی احمدی-دکتر سام حاجی علی لو سامی

 

9:15-9:00

سارکوم رتروپریتوان

سارکوم GIST

دکتر هادی احمدی

متخصص جراحی عمومی

9:30-9:15

ساركوم پستان و قفسه صدرى

دکتر ناهید نفیسی

فلوشیپ جراحی پستان

دکتر سید محمود حقیقی

فوق تخصص جراحی توراکس

10:15-9:30

سارکوم های استخوان و مفاصل

استئوسارکوم

 

یوونیگ

 

کندروسارکوم

دکتر سام حاجی علی لو سامی

متخصص ارتوپدی

دکتر صادق صابری

متخصص ارتوپدی

دکتر فرامرز قیاقی

متخصص ارتوپدی

10:30-10:15

بازسازی پس از درمان سارکوم نسج نرم

دکتر حسین علی عبدالرزاقی

متخصص جراحی ترمیمی

11:00-10:30

استراحت

هیئت رئیسه: دکتر محمد اسمعیل اکبری، دکتر مجید صمصامی- دکتر حمیدرضا میرزایی، دکتر محسن قاسمی

 

 

11:10-11:00

نقش رادیوتراپی درحین جراحی  درمان سارکوم IORT

دکتر مجید صمصامی

متخصص انکولوژی-جراحی

12:00-11:10

پانل:

بررسی اثرات سلولی و ملکولی رادیوتراپی حین عمل با

دوزهای بوست و رادیکال

گرداننده پانل:دکتر محمد اسمعیل اکبری

اعضا:دکتر حمیدرضا میرزایی

دکتر شاکری

دکتر مهدوی

دکتر زالی

دکتر مهدی هاشمی

دکتر مینو شاهانی

دکتر سحر محمدپور

دکتر محسن قاسمی

12:10-12:00

بازتوانی بعد از درمان های جراحی تومورهای ماسکولواسکلتال

دکتر مریم میرشاهی

متخصص پزشکی ورزشی

12:50-12:10

پانل معرفی case سارکوم برست

دکتر فرشته عباسوندی

متخصص جراحی پستان

دکتر عصمت السادات هاشمی

متخصص جراحی پستان

دکتر ماندانا معتمدی

متخصص جراحی پستان

دکتر مانیلا جعفرزاده

متخصص جراحی پستان

دکتر پریسا حسین پور

متخص اسیب شناسی

دکتر سیمین آل رسول

متخصص رادیولوژی

دکتر محمد سوادکوهی

13:00-12:50

کاربرد ارتوزها و پروتزها در بازتوانی بیماران بعد از درمان

مهندس بهرامی

14:00-13:00

ناهار و نماز

15:00-14:00

پانل (میزگرد)

معضلات پزشکی قانونی در درمان بیماران مبتلا به تومورهای سیستم عضلانی و اسکلتی و نقش پزشکی قانونی و تشکلات پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی در بیماران سرطانی و قطع اندام

 

گرداننده پانل

دکتر داریوش گوران سوادکوهی

متخصص ارتوپدی

اعضا:

دکتر حمیدرضا دانش پرور

متخصص پزشکی قانونی

دکتر سعید  شعبانی

متخصص پزشکی قانونی

دکتر حمیدرضا میرزایی

متخصص پرتودرمانی