امتیاز 11

امتیاز 75/7

امتیاز5/5

امتیاز5/3

دکترا و کارشناسی ارشد طب سنتی ایرانی

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دکترای فارماکوگنوزی

دکترای آمار زیستی

 

پزشک عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده

متخصص پرتودرمانی

دکترای داروسازی

دکترای اپیدمیولوژی

 

 

دکترای بیوفیزیک

دکترای داروسازی سنتی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری

 

دکترا و کارشناسی ارشد  اخلاق پزشکی

دکترای بیوتکنولوژی دارویی

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای مامایی

 

 

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای علوم تغذیه

 

 

 

دکترا و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مشاوره-کارشناسی ارشد بهداشت روان

 


گروه هدف

هزینه ثبت نام تا 24 مهر ماه

هزینه ثبت نام در محل

متخصصین و فوق تخصص­ها

 

105000 تومان

 125000تومان

پزشکان عمومی و دارندگان مدرک PhD

 

70000 تومان

85000 تومان

دارندگان مدرک کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد

50000 تومان

60000 تومان

دانشجویان

 

25000 تومان

35000 تومان